Search

Våra Samordnare

Samordnare - Gedigen utbildning och erfarenhet, ett måste

Våra Samordnare har 5-10 års erfarenhet från socialtjänst, är Socionomer och har 5-10 års erfarenhet från familjehemsvård med svår problematik. Många har en vidareutbildning av typen Steg 1, handledarutbildning eller andra kvalificerade utbildningar.  Varje Samordnare ansvarar för ett begränsat antal familjer i sitt närområde.

Samordnaren koordinerar och leder teamets arbete och har en central roll i behandlingsteamet runt ungdomen under placeringen/programmet genom att ansvara för utformandet och samordningen av ungdomens behandlingsinsatser. I uppgifterna ingår att utforma ungdomens behandlingsprogram, fatta beslut om stegen i programmet, planera möten med till exempel skola och socialtjänst och handleda behandlingsfamiljen. Samordnaren ansvarar för att utforma poänglistorna och fattar också alla beslut i programmet som exempelvis vad ungdomen ska uppnå för att flyttas från ett steg till ett annat, omfattningen av lov till den biologiska familjen, godkännande av kamrater samt beviljande av kompistid och andra förmåner. Besluten kopplas direkt till ungdomens poänglistor och därmed till hur väl ungdomen fungerar i programmet. 

Till sin hjälp för de olika besluten har samordnaren sitt team, behandlingsföräldrarna, de biologiska föräldrarna och socialsekreteraren. Samordnaren ansvarar för att kliniska teamträffar hålls varje vecka där behandlarna får möjlighet att utbyta aktuell information och får riktlinjer för den kommande veckans behandling från samordnaren. Samordnaren ansvarar också för att handleda familjehemmet en gång i veckan samt att vara dess språkrör under behandlingen. Samordnaren tar in och följer upp PDR-listorna varje arbetsdag och håller i kontakterna med såväl skolan som socialtjänsten. Sist men inte minst ansvarar samordnaren för den jourverksamhet som erbjuds